Impacte social de la Fundació Catalunya La Pedrera

Més de 400.000
somnis fets
realitat


La Fundació Catalunya La Pedrera serveix a la societat construint un futur millor i més just. Ofereix oportunitats a les persones; fomenta el talent, la creació i l’educació, i conserva el patrimoni natural i cultural.

#SomnisFetsRealitat

Beneficiaris

Total 414.192

150

Creem ocupació per a persones amb discapacitat o en risc d’exclusió social

Ajudem a les persones grans a millorar la seva qualitat de vida

Acompanyem els infants i adolescents a assolir l’èxit educatiu.

Contribuïm a tenir els científics més ben preparats

Innovem en educació per fomentar la creativitat i la imaginació

Conservem espais naturals de gran valor social

141

Volem que Món Sant Benet sigui un centre de referència en alimentació

Promovem bons hàbits “perquè tothom mengi millor”

Fem recerca per millorar l’alimentació i els productes

Impulsem els artistes i joves a desenvolupar el talent creatiu

Contribuïm a tenir una societat amb pensament crític

Creiem en una cultura oberta a tothom

647

Sumem voluntaris per arribar més lluny i ajudar a més persones

Usuaris

Xarxa d’Espais Natura 414.253
La Pedrera 925.054
Món Sant Benet 107.038

Impacte social de la Fundació Catalunya La Pedrera

Creem ocupació per a persones amb discapacitat o en risc d’exclusió social

Creem ocupació per a persones amb discapacitat o en risc d'exclusió social


La Fundació Catalunya La Pedrera contribueix a construir una societat amb més oportunitats per a tothom. Per això, la Fundació treballa perquè els joves i les persones amb dificultats tinguin un lloc de treball i s’integrin plenament en la nostra societat. La feina és el principal vector d’integració social. Amb aquest objectiu, la Fundació ofereix solucions per generar ocupació per a joves que es troben en risc d’exclusió i persones que tenen especials dificultats per accedir a un lloc de treball, i en col·laboració amb altres entitats amb què comparteix el repte.

Activitats agroalimentàries d’impacte social a Món Sant Benet
Com a espai referent dedicat a l’alimentació, Món Sant Benet ofereix l’oportunitat de posar en marxa iniciatives en el camp agroalimentari que generin llocs de treball per a joves en risc d’exclusió. Actualment ja estan en funcionament els Horts de Sant Benet.

Promoció d’empreses socials
La Fundació participa de forma activa en dues empreses socials, la Cooperativa MANS i la Fundació Topromi. Aquesta participació es concreta en l’acompanyament a la direcció tant en la definició de l’estratègia com en la gestió del dia a dia, el suport a la inversió a través de la concessió de préstecs i la concessió d’ajuts puntuals, majoritàriament per captar talent.

Horts de Sant Benet 7
Llocs de treball d’inserció 6
Llocs de treball de suport 1
Cooperativa MANS 44
Llocs de treball d’inserció 31
Llocs de treball de suport 6
Insercions laborals en empreses 7
Molí d’en Puigvert 6
Llocs de treball d’inserció 5
Llocs de treball de suport 1
Fundació Topromi 93
Llocs de treball CET 17
Llocs de treball d’inserció 2
Llocs de treball de suport 16
Persones ateses al Centre Ocupacional 58

Total

150

Següent
Impacte social de la Fundació Catalunya La Pedrera

Ajudem les persones grans a millorar la qualitat de vida


La Fundació Catalunya La Pedrera ajuda les persones grans que comencen a tenir problemes de memòria i/o malalties pròpies del procés d’envelliment a mantenir les seves capacitats i autonomia. D’aquesta forma, s’aconsegueix que continuïn realitzant activitats de la vida diària tant de temps com sigui possible, cosa que contribueix al seu benestar emocional i a millorar la qualitat de vida.

Programa REMS (Reforçar i Estimular la Memòria i la Salut)
Amb més de quatre anys de trajectòria, aquest programa ofereix activitats adreçades a persones grans amb deteriorament cognitiu que són autònomes en la seva vida diària i que tenen la voluntat de mantenir-se actives. Es duu a terme als 25 espaiSocials que la Fundació té arreu de Catalunya, uns espais oberts i acollidors on els participants conviuen amb altres persones grans, infants i adolescents.

Dina en Companyia
En el context del Programa REMS i amb l’objectiu de prevenir situacions d’aïllament social i de solitud entre les persones grans, es posa en marxa el projecte Dina en Companyia que promou una alimentació equilibrada i saludable per a persones grans que viuen soles i que comencen a tenir problemes per preparar correctament els àpats diaris.

Programa REMS 1.180
Dina en companyia 237
Prevenció a la dependència 468
Grups d’Ajuda a Familiars i cuidadors (GAMS) 296

Total

2.181

Següent
Impacte social de la Fundació Catalunya La Pedrera

Acompanyem els infants i adolescents a assolir l’èxit educatiu


Les dades de rendiment escolar a Catalunya assenyalen el fracàs escolar com un dels problemes socials de major gravetat i impacte. Davant d’aquest fet, agreujat per l’increment de famílies en situació de vulnerabilitat i la disminució dels recursos públics destinats a l’àmbit socioeducatiu, la Fundació Catalunya La Pedrera pren la contribució a l’èxit educatiu com un dels seus eixos de treball.

Programa d’Acompanyament Educatiu (PAE)
Amb vocació social i de coresponsabilitat, es dissenya i s’implementa el Programa d’Acompanyament Educatiu (PAE), en funcionament des del curs 2013-14. Es du a terme en els espaiSocials de la Fundació i es desenvolupa en coordinació amb la família i els centres educatius, i se suma al treball en xarxa dels diferents agents educatius de cada territori.

Beques escolars i universitàries
El programa de beques escolars, iniciat l’any 2002, té com a objectiu oferir beques a estudiants en risc o situació d’exclusió social, a través d’entitats socials de referència, per prevenir el fracàs escolar. El 2017 ha estat el segon any de les beques universitàries, que garanteixen que els joves que provenen del programa beques escolars amb possibilitats d’accedir a l’educació superior no perdin l’oportunitat de fer-ho per qüestions sòcio-econòmiques.

Programa d’Acompanyament Educatiu (PAE) 1.220
Educació Primària 701
Educació Secundària (ESO) 519
Beques escolars 272
Beques universitàries 12

Total

1.504

Següent
Impacte social de la Fundació Catalunya La Pedrera

Contribuïm a tenir els científics més ben preparats


La ciència, la recerca i el desenvolupament del coneixement faran que el futur individual i col·lectiu sigui millor. La Fundació aposta per projectes que permeten detectar, atraure i retenir el talent a Catalunya, en col·laboració amb institucions científiques, donant a conèixer la feina dels centres de recerca, apropant la investigació al carrer i a les escoles, oferint oportunitats a joves científics perquè desenvolupin el talent, estimulant l’interès per les carreres científiques i la passió per les assignatures.

Foment de les vocacions científiques
La falta de vocació científica entre els joves és un problema identificat per la comunitat europea. La Fundació es compromet amb la societat catalana a fomentar l’excel·lència, la professionalitat, la passió pel coneixement i la rellevància de la ciència a la vida diària. A més, volem destacar les oportunitats per als joves i l’excel·lència de la recerca que es fa al nostre país i, per això, ser un referent en l’educació científica fora de l’aula en l’àmbit internacional. Volem contribuir a tenir els científics millor preparats, els volem conèixer de ben joves i els volem acompanyar en la seva carrera.

Impuls a la recerca
De la mà dels centres de recerca de Catalunya s’han desenvolupat projectes que pretenen atraure l’interès per la ciència i donar oportunitats de desenvolupament als joves amb talent. Al mateix temps, es pretén donar a conèixer la feina dels centres de recerca de Catalunya, tant al país com a fora.

Foment de les vocacions científiques 3.530
Joves i Ciència 146
Fellows Joves i Ciència 320
Professors i Ciència 275
Bojos per la ciència 201
Barcelona International Youth Science Challenge (BIYSC) 88
Ciència After Work 250
MIT Global Teaching Lab (12 escoles) 2.250
Impuls a la recerca 1.249
Màsters d’excel·lència 53
Programa Talents 8
Beques URV-Marie Curie 7
Màster BIST 15
Càtedra Ignacio Cirac 930
Exporecerca 2
Premi Batxillerat del Tarragonès 6
Premi Vanguardia de la Ciència 228
Formació universitària mediambiental 250
Campus UAB Alinyà i MónNatura Pirineus 230
Pràctiques d’estudiants 20

Total

5.029

Següent
Impacte social de la Fundació Catalunya La Pedrera

Innovem en educació per fomentar la creativitat i la imaginació


La Fundació Catalunya La Pedrera promou la igualtat d’oportunitats i vol oferir-ne a joves que estan en risc de sortir del sistema perquè, garantint la seva formació, també es garanteix un millor futur per a ells i per al país. La Fundació col·labora amb institucions de gran prestigi perquè les escoles engeguin projectes innovadors que marquin una diferència en el procés d’aprenentatge dels alumnes i que despertin l’interès per saber més. A més, la Fundació ofereix en els seus equipaments un conjunt d’activitats que constitueix l’experiència educativa més avançada del país.

Escoles Tàndem
A les Escoles Tàndem es concreta un projecte educatiu a l’entorn d’una especialització en una matèria que vertebra el currículum de les escoles. L’especialització s’aconsegueix a través del partenariat, durant tres anys, de centres educatius i institucions de referència, amb l’assessorament, seguiment i finançament de la Fundació i la col·laboració del departament d’Ensenyament.

Serveis educatius
La Fundació Catalunya La Pedrera ofereix als centres docents de Catalunya un catàleg d’activitats diverses a la Pedrera, Món Sant Benet, MónNatura Pirineus i MónNatura Delta de l’Ebre. Una oferta amb recursos tecnològics interactius que presenten els continguts de manera original, moderna, suggeridora i enriquidora i amb un estil educatiu renovat per acostar-se a la història, la cultura, la natura i el patrimoni amb activitats que fomenten la creativitat, la imaginació, la participació i l’intercanvi.

Col·legi Oms i de Prat
És un centre educatiu de Manresa concertat amb la Generalitat de Catalunya, ideològicament aconfessional i sense afany de lucre, que acull un total de 685 alumnes, des de P3 fins a 4t d’ESO.

Escoles Tàndem 4.752
Alumnes 4.349
Professors 403
Serveis educatius 82.067
La Pedrera 32.372
Món Sant Benet 36.058
MónNatura Pirineus 8.161
MónNatura Delta de l’Ebre 5.476
Col·legi Oms i de Prat 685

Total

87.504

Següent
Impacte social de la Fundació Catalunya La Pedrera

Conservem espais naturals de gran valor social


Una natura en bon estat de conservació, un territori ben gestionat i un medi ambient saludable són valors socials cada cop més reconeguts en una societat avançada. La qualitat de vida, el benestar i, fins i tot, la salut dels ciutadans depèn en gran mesura de saber preservar, millorar i restaurar, si cal, els ecosistemes i paisatges. Conservar el patrimoni natural buscant noves solucions amb independència, sensibilitat i rigor per construir un futur millor forma part de la missió de la Fundació Catalunya La Pedrera.

Xarxa d’Espais Natura
La Fundació segueix destinant una bona part dels seus esforços a la conservació i gestió d’un patrimoni natural molt remarcable. La Xarxa d’Espais Natura es consolida com a un model singular al sud d’Europa, reconegut per la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura com a exemple de bones pràctiques en la preservació d’espais naturals des del sector privat, un model de governança en augment a tot el món.

Projectes LIFE de conservació del territori i la natura
La Fundació participa en diversos projectes d’envergadura, cofinançats amb fons europeus: LIFE-Montserrat, LIFE MigratoEbre, LIFE Delta Lagoon, LIFE Operació CO2 i LIFE Alnus.

Educació ambiental de qualitat
El patrimoni natural incorpora molts valors immaterials -estètics, espirituals, etc.- i és una senya d’identitat dels pobles i nacions. Transmetre aquests valors i el patrimoni en bon estat de conservació és també una responsabilitat cap a les generacions futures.

Equipaments 63.707
MónNatura Pirineus 10.031
MónNatura Delta de l’Ebre 26.502
Rectoria d’Alinyà 2.253
Masieta de Mont-rebei 20.152
Montserrat-Can Maçana 4.769
Actes 270
Col·laboracions 270

Total

63.977

+ Visitants
Xarxa d’Espais Natura  414.253

Següent
Impacte social de la Fundació Catalunya La Pedrera

Volem que Món Sant Benet sigui un centre de referència en alimentació


Impulsem la conversió de Món Sant Benet en un centre de referència internacional en alimentació, en què es generin activitats i experiències coherents amb els valors de la Fundació. També un centre de coneixement que ha de permetre crear nova ocupació i afavorir la inclusió social. Un projecte ambiciós, il·lusionant i transformador.

Xarxa de Productors Associats
La Fundació impulsa un nou programa a l’entorn de la producció d’aliments i el suport a la pagesia. Els objectius són protegir i millorar els paisatges agraris productius de l’entorn metropolità, de forma que esdevinguin més endreçats i saludables ambientalment; crear noves oportunitats de feina per als qui més ho necessiten, persones joves o amb discapacitat; i produir una alimentació més sana i sostenible, tant en el temps com en el respecte a la capacitat productiva del territori.

Xarxa de Productors Associats 10
Pagesos adherits 10
Accions formatives 131
Màster d’envelliment 26
Bojos per la salut i l’alimentació 60
Tallers de dietes especials 20
Study abroad 25

Total

141

Següent
Impacte social de la Fundació Catalunya La Pedrera

Promovem bons hàbits “perquè tothom mengi millor”


La Fundació Catalunya la Pedrera, amb la Fundació Alícia com a referent, contribueix a millorar l’alimentació de les persones i, en conseqüència, la seva qualitat de vida, tant present com futura. Investigar i fomentar la cuina i la bona alimentació és una fórmula d’inversió en salut per a la societat, per aconseguir que les persones puguin viure amb un benestar superior i autonomia el màxim temps possible. L’objectiu és que tothom mengi millor -més bo, més sa i més sostenible-, acceptat en funció de les cultures i les tradicions i adaptat a qualsevol situació de vida de les persones.

Educació i promoció de bons hàbits
Els programes educatius han estat una línia d’actuació important de la Fundació Alícia durant el 2017. És la forma imprescindible d’acompanyar, principalment als joves, per adquirir bons hàbits alimentaris, aprendre a menjar correctament i encarar un futur amb qualitat de vida.

Millora de la restauració col·lectiva i social
L’objectiu és millorar l’alimentació de les persones que no poden menjar a casa per diversos motius: estar hospitalitzades o internades en centres sociosanitaris o centres d’internament, per necessitats laborals o per desplaçaments temporals de tot tipus.

Educació i promoció de bons hàbits 3.386
Programa TAS (Tu i Alícia per la Salut) 1.853
Ayuda en acción 750
Col·legi Oms i de Prat 768
Càritas-curs de cuina per a treballadores de la llar 15
Millora de la restauració col·lectiva i social 6.995
Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona 3.345
Menjadors escolars 3.650
Alícia’t i jornada de salut 2.900
Festa Alícia’t 2.680
Jornada de salut Alícia’t 220
Tallers específics sobre alimentació 3.316
Cultura i alimentació 278
Cuina lírica. Repertoris i receptaris clàssics 141
Alimenta els sentits! Un viatge pel pa, el vi i l’oli! 137

Total

16.875

Següent
Impacte social de la Fundació Catalunya La Pedrera

Fem recerca per millorar l’alimentació i els productes


Les persones són el focus de la feina feta a la Fundació Alícia. S’investiga per millorar l’alimentació, amb especial atenció a les restriccions alimentàries i altres problemes de salut; es fomenten els hàbits alimentaris correctes i es posa en valor el patrimoni alimentari i gastronòmic dels territoris. Es col·labora amb actors que intervenen en algun punt del procés alimentari: productors primaris, emprenedors, indústria, universitats, hospitals i centres de recerca. Es treballen tant els productes i la forma de preparar-los com el desenvolupament d’eines, programes i solucions de tot tipus que ajudin a tothom.

Alimentació per a necessitats especials
L’objectiu és facilitar el dia a dia de les persones que, per la seva situació de vida, requereixen una atenció especial, presenten malalties o tenen restriccions alimentàries.

Innovació i millora de productes
Cal innovar, millorar i promocionar els productes de consum bàsic perquè siguin més bons, sans i sostenibles.

Posar en valor el territori
Promoure productes locals, estudiar la tradició per utilitzar la gastronomia arrelada als paisatges i afavorir l’equilibri territorial i crear productes gastroturístics.

Benvinguts a pagès 15.400

Total

15.400

Següent
Impacte social de la Fundació Catalunya La Pedrera

Impulsem els artistes i joves a desenvolupar el talent creatiu


Per a la Fundació Catalunya La Pedrera, donar suport a la creació suposa obrir portes a diferents col·lectius. D’una banda, donar impuls als joves creadors per oferir i mostrar el seu talent. I, per una altra, oferir i facilitar l’accés a la cultura a d’altres col·lectius per acompanyar-los en el camí de formació, coneixement i creixement personal.

Durant l’any 2017, la Fundació ha pogut donar suport a 458 artistes i joves creadors.

Música
La Fundació treballa en diversos programes en tot tipus d’estils i gèneres musicals amb el comú denominador de l’impuls al talent creatiu jove i la divulgació de la música de qualitat: Residències musicals, Nits d’estiu al terrat de la Pedrera, concert de Nadal, PedreraARTLAB,…

Arts escèniques
S’impulsa el talent creatiu que experiment i innova tot donant suport a la producció i exhibint els imprescindibles per entendre l’escena actual i del futur: Noves escenes, Dansa Ara,…

Música 9.142
Residències musicals a la Pedrera 992
Nits d’estiu al terrat de la Pedrera 7.005
Concert de Nadal 275
PedreraARTLAB, programa d´interrelacions artístiques 870
Arts escèniques 713
Noves escenes a la Pedrera 368
Dansa Ara a la Pedrera 345

Total

9.855

Següent
Impacte social de la Fundació Catalunya La Pedrera

Contribuïm a tenir una societat amb pensament crític


La Fundació Catalunya La Pedrera es proposa crear àmbits de trobada per reflexionar a l’entorn de temes que ens interpel·len per la seva universalitat, temàtiques que ens comprometen i ens fan actuar. Aquest és l’objectiu de les Converses a la Pedrera i d’altres cicles.

Converses a la Pedrera
El cicle, que ha arribat a la vuitena edició, consisteix en xerrades entorn la reflexió cultural amb ponents de nivell internacional dins dels camps de la ciència, la sociologia, la història, la política i la filosofia. Una oportunitat per conèixer millor personalitats de primer ordre internacional i aprendre, així, a veure i analitzar el present a través de la seva mirada i discurs.

Acció & Reflexió
Com a complement a la visió internacional de les converses, persones de referència del món cultural i la societat catalanes ens donen la seva opinió, argumenten i dialoguen sobre temes d’actualitat.

Converses a La Pedrera 900
Acció & Reflexió 129
Altres debats i conferències 147

Total

1.176

Següent
Impacte social de la Fundació Catalunya La Pedrera

Creiem en una cultura oberta a tothom


Una societat culta és una societat més rica i per això la Fundació Catalunya La Pedrera treballa en diferents àmbits de la cultura, en la seva definició més àmplia, per apropar-la al major nombre possible de persones.

Exposicions
Dues produccions han centrar l’activitat durant l’any 2017: “Zoòtrop”, dedicada a Frederic Amat, un dels creadors més destacats del panorama artístic contemporani, i “Diàbolo”, sobre l’artista català Joan Ponç, sens dubte un dels màxims referents de la pintura catalana de postguerra.

Activitats accessibles
La Fundació té una especial sensibilitat per fer accessibles moltes de les seves activitats. Per això, es proporcionen eines, materials de suport, i monitors i intèrprets especialitzats.

Hemeroteca de Tarragona
Fundada el 1974, acull un dels millors fons documentals de Catalunya, amb algunes de les publicacions diàries i periòdiques més importants, fet que la converteix en un important centre de difusió cultural, així com també de suport a la recerca i la docència del país.

Exposicions 182.327
Oteiza. La desocupació de l’espai (1 de gener) 1.225
Frederic Amat. Zoòtrop 121.712
Joan Ponç. Diàbolo 52.314
Activitats paral·leles 117
Exposició itinerant. Toni Catany
(Casal Solleric de Palma)
6.959
Activitats accessibles 102
Activitats familiars 1.645
Festa Pallasso a la Pedrera.
Memorial Joan Busquets
364
La màgia del Nadal 252
Un cau de mil secrets 1.029
Els colors de la terra  4.500
Cinema 3.355
Hemeroteca de Tarragona 17.281
Col·laboracions diverses 543

Total

209.753

Següent
Impacte social de la Fundació Catalunya La Pedrera

Sumem voluntaris per arribar més lluny i ajudar més persones


La Fundació Catalunya La Pedrera obre alguns dels seus projectes, especialment en els camps social i mediambiental, a la participació del voluntariat perquè creu que la seva participació amplifica els efectes positius de les accions endegades.

Voluntariat social
Els projectes REMS, PAE i Dina en companyia compten amb el suport de persones voluntàries que dediquen part del seu temps, experiència, coneixements i compromís a empènyer-los, coordinats pels equips gestors.

Voluntariat ambiental
Amb el voluntariat per la natura, la Fundació proposa tot un seguit d’actuacions a persones interessades en actuar a favor de la natura i en conèixer de primera mà els projectes de conservació que la Fundació du a terme a la Xarxa Espais Natura, el conjunt d’espais naturals que gestiona arreu de Catalunya.

Voluntariat social 403
Voluntariat ambiental 244

Total

647

Següent
Impacte social de la Fundació Catalunya La Pedrera

Memòria d’activitats 2017


Descarrega’t la memòria completa.

Veure memòria

Vols estar informat del que fa la Fundació Catalunya La Pedrera?

Apunta't a l'agenda

#SomnisFetsRealitat